Hologram

hologram

Zlepšiť zabezpečenie plastovej karty proti falšovaniu môžete využitím hologramu.

Je tvorený pomocou špeciálnej technológie a materiálu a (hoci na dvojrozmernom podklade) vytvára veľmi vernú kópiu trojrozmerného modelu.

Napodobeniny pretlačou alebo inými známymi zariadeniami na kopírovanie, pôsobia úplne nevierohodne.

Jedinečný hologram (podľa návrhu klienta) je klientov preferovaný predovšetkým pri veľkom náklade kariet. Vyznačuje sa vysokou mierou bezpečnosti, čo zodpovedá finančnej náročnosti.

Častejšie sa využíva variant hologramu zo vzoru, ktorý tiež spoľahlivo zaistí bezpečnosť karty. Je finančne prístupnejší predovšetkým pre nižšie náklady kariet .

Je tiež možnosť využiť laserové gravírovanie, ktoré vykonávame v rámci ceny hologramu. Hologram sa stáva v mieste gravírovania priehľadným – je to ďalšia forma zabezpečenia.

ROZMERY

  • štvorec: 12 x 12 mm, 13,5 x 13,5 mm, 15 x 15 mm
  • kruh: fi 12 mm, fi 15 mm
  • obdĺžnik: 15 x 10 mm
Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty