Vernostné karty

Verný zákazník – najlepší zákazník.

Najobľúbenejšou formou zákazníckych kariet sú karty vernostné

Zefektívňujú a zjednodušujú evidenciu zákazníkových aktivít, potrieb a preferencií.

Tiež sú najlepším spôsobom, ako nadviazať dlhodobé puto a ako vytvoriť a udržať firemný image. Sú dôležité ako pre klienta, tak pre predajcov, pretože symbolizujú ich obchodný vzťah a lojalitu.

mccafe plastova zakaznicka vernostni karta perfect cards opava cr

Tiež vernostné systémy a programy môžu mať rôzne úrovne prepracovanosti. Od požiadaviek na náročnosť týchto systémov sa potom odvíjajú aj technologické nároky na dané vernostné karty.

VERNOSTNÉ KARTY JEDNODUCHÉ (BEZ INTELIGENCIE)

Či už personalizované alebo nie, najmenej finančne náročné sú vernostné karty bez inteligencie, ktoré slúžia na preukázanie spriaznenosti zákazníka s predajcom. Takýto krok môže zatraktívniť nakupovanie u danej spoločnosti. Výhody, ktoré zákazníci získajú spoločne s držaním karty, upevňujú ich vzťah k predajcovi. Karty je možné navyše využiť ako reklamnú plochu na umiestnenie loga a designu firmy.

VERNOSTNÉ KARTY INTELIGENTNÉ

Ďalšia úroveň vernostných systémov počíta s využitím inteligentných vernostných kariet a prináša ďaleko väčšiu variabilitu systému. Umožňujú lepšiu prácu s údajmi o zákazníkoch, napríklad ich segmentovaním na základe rôznych číselných parametrov pri tlači čiarových kódov. Predaj je možné zatraktívniť aj zavedením bonusového alebo darčekového systému alebo iných výhod spojených s držaním tejto zákazníckej karty.

Medzi inteligentné vernostné karty sa tiež radia čipové RFID karty. S pomocou čítačky prepojenej s počítačom (pokladničným systémom) je možné zistiť informácie o zákazníkovi priamo z karty a ďalej s nimi ľubovoľne pracovať (dáta rozširovať, meniť, mazať a pod.) Dáta sa vo väčšine prípadov nemenia na karte, ale v pokladničnom systéme.

prepisovateľných pamäťových čipov a čipov s rozšírenou pamäťou je možný aj zápis/prepis údajov a inštalácia aj viacerých aplikácií naraz (jedná sa však o drahší variant čipovej karty). Kartu je možné využívať napr. ako elektronickú peňaženku – je možné na ňu zákazníkovi pripísať obratom akúkoľvek odmenu za nákup, bonus, oznámiť výhru, udeliť darček.

Jednou z najpodstatnejších výhod vernostných čipových kariet je priebežná znalosť zákazníkovho správania, ktorá umožňuje zaniesť potrebné skutočnosti do marketingových taktík a plánov obchodníka.

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty