Zľavové karty

Na zľavu počujú všetci zákazníci.

Zľavové karty sú skvelým nástrojom ako odmeňovať súčasných i potenciálnych zákazníkov či zamestnancov, ktorí vďaka týmto kartám ušetria peniaze na najrôznejších produktoch a službách. Môžu tiež predávajúcemu zaistiť nielen propagáciu jeho značky a obchodného miesta, ale aj návštevnosť.

Zľavové karty nemusia niesť žiadny identifikačný prvok (čiarový kód, meno, čip a pod.), pretože väčšinou postačuje potlač karty s percentuálnym vyobrazením poskytovanej zľavy.

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty