FAQ - časté otázky a odpovede

SPECIFIKACE PODKLADŮ PRO TISK NA PLASTOVÉ KARTY

Také ke stažení v PDF ZDE

tisk na plastove karty

1/ Akceptujeme grafický návrh v EPS nebo PDF formátu:

– složený PS uložený v binárním módu PostScript stupeň 2 vyhovující s přiloženým fontem,

– složený EPS uložený v binárním módu PostScript stupeň 2 vyhovující s přiloženým fontem,

– složený PDF verze 1.4.

2/ EPS soubory by měly být zkontrolovány vhodným softwarem (GhostScript, Adobe Distiller). PDF soubory by měly být zkontrolovány Adobe Acrobat softwarem (nebo PitStop software) z důvodu chyb (nepřikládejte font, RGB prvky a ICC profily, obrázky s nízkým rozlišením, “knockout oblast” nebo přetisk)

3/ Dokumenty by měly mít specifický vhodný formát dovolující z každé strany odsazení pro ořez – přesný formát karty (53,98 x 85,6 mm) + přesah (60 x 92 mm).

4/ V případě tisknutí CMYK barev, by všechny použité barvy (např. Pantone) měly být změněny na procesní
barvy. Měli byste zkontrolovat, zda jsou identické s barvami, které budou užité při tisku.
Mimo to nemůžeme akceptovat prvky uložené v ICC, Lab, RGB, nebo v jiných barevných prostorech.

5/ Speciální barvy by měly být popsány.

6/ Přiložené fotografie by měly mít vhodné rozlišení (150 dpi – 225 dpi). Fotografie s rozlišením 72 dpi, nejsou
vhodné pro tisk.

7/ Když připravujete projekt, prosím užijte následujících parametrů (pouze pro Adobe Photoshop soubory):

– Black generating algorithm: GCR (Gray Component Replacement)

– Black generation: střední

– TIL (Total Ink Limit) a BIL (Black Ink Limit) – TIL ne více než 320%, BIL – 90%.

8/ Transferová křivka by měla mít následující zvýšení rastrových bodů (pouze pro Adobe Photoshop soubory)

– v 40% oblasti – 21 ± 4%

– v 80% oblasti – 18 ± 4%.

9/ Čistá oblast okolo karty, nesmí obsahovat text ani obrázky, a to ne blíže než 2 mm od okraje karty (razící
linie).

10/ Při požadavku dosáhnutí hlubší černé barvy na stejnobarevných pozadích, prosíme o přidání 60% cyan
(azurová barva) a 60% magenta (purpurová barva).

11/ Není dovoleno generovat text ze čtyř barev.

12/ V případě malého textu (pod 6 bodů), nebo jiných nepatrných grafických prvků, byste se měli vyhnout
světlému textu na černém pozadí, nebo negativ textům (toto platí obzvláště u serifového písma).

13/ Tenké linie, mřížky a jiné grafické prvky by měly být provedeny v jedné barvě. To také platí pro malá a
střední písma.

14/ Pro černé texty menší než 18 bodů na barevném pozadí, by měla být použita funkce „overprint“. U takovýchto textů není dovoleno mazat jejich pozadí.

15/ Testy nátisku by měly být provedeny technologií, umožňující simulaci rastrových bodů při ofsetovém tisku.

Test by měl být proveden po poslední úpravě materiálu zasílaného do tiskové kanceláře. V opačném případě se nejedná o spolehlivý základ pro tisk.

NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY DODANÝCH PODKLADŮ:

  • Nedodané fonty nebo písmo nepřevedeno do křivek
  • Je použit rámeček okolo karty, nebo čáry těsně kopírující okraje
  • Příliš tenké bílé čáry/písmo na jednolitém podkladu
  • Grafika přesahuje předepsaný rozměr
  • Podklady dodány v příliš malém rozlišení, specifikace barev v RGB

 

Implementácia vernostných kariet sa môže stať výzvou predovšetkým pre menšie a stredné podniky (tie väčšie často disponujú vlastnými systémami). Ako teda zaviesť nový systém výhod pre zákazníkov a i pre samotného predajcu?

Skúsme si aspoň naznačiť akýsi „univerzálny“ návod, s prihliadnutím na to, že každý podnik má svoje špecifiká, ktoré tieto pravidlá môžu ohýbať.

POKLADNICE S VERNOSTNÝMI SYSTÉMAMI

Pre začínajúceho podnikateľa môže byť riešením zadováženie pokladne, ktorá už je opatrená pokladničným systémom s vlastným modulom vernostného programu, ku ktorému je možné využiť vernostné (plastové) karty so zákazníckymi výhodami. Následne postačí nechať si vernostné karty vyrobiť v množstve, ktoré si zvolíte so zreteľom na počet vašich súčasných a potenciálnych zákazníkov. Pozor, nie každý model EET pokladnice také rozšírenie ponúka. Každopádne sa vždy vyplatí osloviť výrobcu pokladnice a nechať sa podrobnejšie informovať, aké možnosti daný produkt poskytuje.

ROZŠÍRENIE SÚČASNÉHO POKLADNIČNÉHO SYSTÉMU

Možnosťou, ako implementovať vernostné karty a zaviesť vernostný systém pre svojich zákazníkov, je aj rozšírenie vášho súčasného pokladničného systému o prídavný modul. Niektorí poskytovatelia pokladničného systému už ponúkajú možnosť inštalácie kompletného systému komunikácie so zákazníkmi s využitím plastových vernostných kariet.

VERNOSTNÉ (PARTNERSKÉ) SIETE

Trochu iná situácia nastáva pri pomerne novom fenoméne vernostných (partnerských) sietí. Tento variant väčšinou volia malé a stredné firmy, ktoré sa spolupodieľajú na vytváraní vernostnej siete a kde sú vzájomne prepojené. Pri „sieťovaní“ obchodných partnerov je snaha zaviesť vernostný systém bez plastových kariet, avšak často s vyššími nákladmi, akými sú napr. vstupná investícia do čítacieho zariadenia (terminálu) alebo paušálny poplatok za členstvo v takejto sieti. Neodmysliteľnou súčasťou je mobilná aplikácia, takže plastová (vernostná) karta po (načítaní identifikačných údajov z karty) nie je potrebná. Určitou nevýhodou potom môže byť nedostupnosť siete vo všetkých obľúbených podnikoch, pretože nemusí byť jej súčasťou.

VERNOSTNÝ SOFTWARE MIMO POKLADNICU

Mimo pokladnicu môžete využívať aj špeciálne vernostné systémy, ktoré pomocou čítacieho terminálu fungujú nezávisle na pokladnici (pokladničnom systéme). A okrem jednoduchej identifikácie a rôznych výhod pre svojich zákazníkov získate on-line cloudové zákaznícke rozhranie, kde budete môcť so svojimi abonentmi komunikovať a reagovať na ich potreby či požiadavky.

Na túto otázku nie je jednoznačná odpoveď. Je to rovnaké, ako kebyste sa spýtali predajcu automobilov, aká je cena auta. Vždy záleží na ďalších okolnostiach.

Orientačne sa cena plastovej karty pohybuje od 1,50 Kč do 17,00 Kč v závislosti od požadovaného množstva a pridaných prvkov (čiarový kódmagnetická páska, metalické stvárnenie atď.).

Cenu ovplyvňuje aj počet kariet v objednávke. Čím viac kariet objednáte, tým nižšia je cena za jednu kartu.

Od odoslania objednávky počítajte jeden až dva týždne do dodania.

Podrobnosti nájdete na stránke s nezáväzným dopytom kariet.

Plastové karty si dnes nájdu nejedno využitie, a z pohľadu podnikateľa môžu mať značný marketingový význam. Existuje však viacero druhov plastových identifikačných a vernostných kariet, ktoré sa líšia najmä svojím čítacím (identifikačným) prvkom.

Môže ním byť magnetická páska (prúžok), čiarový kód, alebo moderný bezkontaktný (RFID) čip. Plastová karta pre váš účel podnikania by mala mať aj vhodný dizajn, to ale ani zďaleka nie je všetko.

S MAGNETICKÝM PRÚŽKOM

Pri plastových kartách s magnetickým prúžkom či páskou dochádza k uloženiu potrebných dát vďaka špeciálnemu kódovaciemu zariadeniu. U výrobcu plastových kariet si môžete nechať priamo vyrobiť plastové karty s magnetickým prúžkom, obsahujúce dáta vašich zákazníkov. Plastové karty s magnetickou páskou sú síce pomerne lacné a bezpečné, avšak v dnešnej dobe sa od nich kvôli ich zastaranosti skôr upúšťa a nahradzujú ich plastové karty s bezkontaktným RFID čipom. Využitie môžeme nájsť prevažne v komerčnej sfére.

S RFID ČIPOM

RFID čip je zabudovaný do karty a ide o modernú metódu rýchleho bezkontaktného prístupu. Plastové karty s RFID čipom fungujú na vzdialenosť cca 10 centimetrov až jeden meter, v závislosti od frekvencie čítacieho zariadenia. Na RFID karty možno ukladať i väčšie množstvo dát, ide o čipovú technológiu, umožňujúcu priebeh i viacerých aplikácií na jedinom čipe (karte).

A kde všade dnes tento typ plastových kariet nájde svoje využitie? Tak napríklad je to na parkoviskách, vo vernostných zákazníckych systémoch, v školstve a ďalších inštitúciách, doprave, vo firmách, ale aj v zábavných a športových zariadeniach a v neposlednom rade v obchodoch a supermarketoch.

S ČIAROVÝM KÓDOM

Plastové karty s čiarovým kódom sú  jedny z najrozšírenejších a najpoužívanejších identifikačných kariet. Predovšetkým pri vernostných kartách je nepochybne plastová karta s čiarovým kódom alebo QR kódom jasným víťazom. Každý takýto ucelený rad čiarok tvorí unikátny kód, pod ktorým je v pokladničnom či vernostnom systéme (väčšinou súčasť pokladnice) priradený zákazník. Teda platí: čo čiarový kód, to zákazník. Tento druh plastových kariet sa výborne hodí pre najrôznejšie značky pokladníc a dajú sa obvykle pomerne jednoducho implementovať do pokladničného systému, pretože väčšina ponúka prepojenie s čítačkou čiarových kódov. Pokiaľ už tuto čítačku používate na markovanie tovaru, tak prečo ju nepoužiť aj na identifikáciu vášho zákazníka, ktorý sa preukazuje vernostnou kartou.

V súčasnosti je minimálne množstvo v objednávke 200 kusov kariet. Maximálne množstvo nie je stanovené.

Plastová karta má typické rozmery 85,6 x 54 x 0,76 mm (rozmer „kreditnej“ karty). Slúži na dva základné účely – identifikáciu majiteľa a autentizáciu majiteľa. Zatiaľ čo identifikácia má za cieľ určiť, kto je držiteľom karty, autentizácia zisťuje, na čo má majiteľ oprávnenie. Napríklad plastová karta na otvorenie dverí zistí najprv, kto chce vstúpiť, a potom to, či má na to oprávnenie. Existuje veľké množstvo typov plastových kariet. Podľa účelu – vernostnézákazníckeplatobnédochádzkové. Podľa princípu – s magnetickým prúžkoms čiarovým kódoms čipom.

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty