Plastové karty a ich najčastejšie prevedenie pre podnikanie

Obchodníci, ktorí si stoja za svojimi výrobkami, či službami, väčšinou dávajú zo seba do svojho podnikania všetko, pretože vedia, že to čo ponúka svojim zákazníkom, je dobré, kvalitné, krásne, potrebné, chutné a pod. Nemenej iste by si mali stáť tiež za marketingovým nástrojom, zvaným „plastová karta“ a naozaj zmysluplne na nej využiť každé miesto.

Grafický návrh + čiarový kód frčí najviac

Najbežnejším a tiež najlacnejším čítacím identifikačným prvkom, ktorým je plastová karta vybavená, je čiarový kód. V zásade je to tak, že ak už používate vo vašej prevádzke nejaký pokladničný systém s čítacím zariadením (čítačka čiarových kódov alebo čipová čítačka) je určite vhodné využiť tieto zariadenia aj na čítanie plastových kariet s čiarovým kódom.

Najčastejšie typy čiarových kódov, ktoré sa na plastové karty tlačia, sú EAN-13, EAN-8, a Code 128. Pri prvých dvoch typoch je možné použiť iba numerické znaky. Zadávateľ výroby si môže pre jednoduchosť stanoviť numerický rad sám a to od pozície 1 do pozície 7 (v prípade EAN-8) a od pozície 1 do pozície 12 (v prípade EAN-13), posledné číslo sa generuje automaticky systémom pri výrobe. Pri čiarovom kóde Code 128 je možné si celý rad (interpretáciu) stanoviť podľa vlastného uváženia. Môže byť buď náhodne generovaná, alebo po sebe idúca a takmer akokoľvek dlhá a dokonca je tu možné použiť alfanumerický rad, vrátane pomlčiek a medzier.

Grafický dizajnér, ktorý vytvára  grafický návrh plastovej karty, by mal pre čiarový kód ponechať biely nepotlačený priestor a to väčšinou na zadnej strane karty. Biely podklad je vždy lepší pre čitateľnosť čiarového kódu čítačkou a zadná strana sa používa z toho dôvodu, že nenarúša design prednej strany, ktorý by mal zákazníka na prvý pohľad zaujať, prípadne mu navodiť aj príjemný pocit. Cieľom je vybrať taký dizajn, na ktorý sa zákazník rozpomenie pri pokladni, keď platí. Pretože ako je známe, väčšina z nás má už v peňaženke viac plastových kariet a pútavý dizajn uľahčí rýchlejšie nájdenie.

Plastové karty sú dnes už veľký fenomén, ktorý ako marketing samotný pochádza z USA. Vďaka nim už mnohí obchodníci zarobili veľa peňazí a ich zákazníci boli zase spokojní, že ušetrili, alebo získali k svojmu nákupu niečo navyše. Ak ste obchodník a zvažujete, že by ste svojich zákazníkov rád motivoval k nákupu vašich produktov, či služieb, kontaktujte nás, aby sme vám poradili, ako čo najefektívnejšie využiť tento jedinečný marketingový nástroj, ktorým sú bezpochyby plastové karty.

Výhody plastových kariet ako vstupeniek na akcie

Scéna postpandemických akcií a udalostí vyzerá naživo a akčne. Ľudia všetkých vekových kategórií využívajú možnosť navštevovať festivaly, remeselné trhy, výstavy a miestne slávnosti. Všade vznikajú festivaly jedla a hudobné akcie pod holým nebom. Navyše trh obchodných konferencií začína lákať osoby s rozhodovacou právomocou, ale aj bežných zamestnancov späť k osobnej účasti.

Čtěte více »