Dochádzkové karty

Evidenciu dochádzky majú v malíčku.

Dochádzkové karty vám umožnia pohodlne sledovať a vyhodnocovať dochádzku vašich zamestnancov. Sú súčasťou dochádzkového systému, ktorý je ďalej tvorený čítacím zariadením (čítačkou) a programom, ktorý spracováva dáta prichádzajúce z čítačky. Dochádzkové karty sú spravidla osadzované bezkontaktným RFID čipom.

Môžu, ale nemusia byť potlačené alebo obsahovať personifikačné údaje, prípadne fotografiu zamestnanca.

Najjednoduchším variantom sú dochádzkové karty z bieleho plastu, nepotlačené, len s identifikačným číslom. Výhodou je, že taká dochádzková karta sa dá okamžite použiť aj vo chvíli, keď zamestnanec zo zamestnania odíde. Jednoducho sa v dochádzkovom systéme pridelí jeho nástupcovi a funguje ďalej.

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty