Hotelové karty

Hotelové karty, ktoré vyrábame sa používajú ako elektronické kľúče k izbám v hoteloch či iných ubytovacích zariadeniach. Sú to plastové karty obvykle vybavené magnetickým prúžkom (magnetické karty) alebo bezkontaktným RFID čipom (RFID karty) a obsahujú informácie (kódy), potrebné na otvorenie dverí konkrétnej izby. Hotelové karty sú väčšinou opakovane použiteľné a sú spravidla vydávané hosťom pri registrácii na recepcii hotela.

hotelove karty perfect cards opava

Čipové hotelové karty

Čipové RFID karty sú najmodernejšou formou hotelových kariet, ktorú používajú mnohé hotelové reťazce. Sú sofistikovaným typom izbového kľúča a registrácia hostí, aj keď trochu drahším variantom ako iné možnosti.

RFID karta je odolnejšia a pracovne pohodlnejšia, pretože kartu nemusíte fyzicky vkladať do čítačky. Využíva totiž bezdrôtovú technológiu rádiových frekvencií, teda stačí, keď sa kartou dostatočne blízko k zámku alebo čítačke priblížite a otvorí sa. RFID karta musí byť pomerne blízko čítačky (zámku), aby zafungovala. To znamená, že dvere od izby sa neotvoria, pokiaľ len prechádzate okolo nich na chodbe, čo zvyšuje celkovú bezpečnosť a funkčnosť celej RFID technológie.

Nechajte si svoje hotelové karty vyrobiť za výhodné ceny u nás!

Vzorky už vyrobených kariet zasielame ZDARMA.

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty