Záručné a servisné karty

Záručné a servisné plastové karty vám dodajú rýchly prehľad a presnú evidenciu vašich zákazníkov. Blesková identifikácia a prípadné bonusy sú pre vašich zákazníkov, pri záručných a servisných prehliadkach, vždy príjemným spestrením.

Aj zákazníci určite ocenia, že nemusia hľadať záručné listy, preukazovať nákup tovaru a pod.

Videli ste tú reklamu, kedy spoločnosť XYZ (žiadna reklama prosím) hovorí svojim zákazníkom, že u nich nemusí prísť k reklamácii so záručným listom a dokladom o kúpe? Ako je to možné? Používajú záručné a servisné karty!

Reklamácia alebo servis v záručnej dobe je tak vďaka servisnej karte menej stresujúca záležitosť.

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty