Zákaznícke karty

Zákaznícke karty sú v súčasnej dobe zo všetkých druhov plastových kariet najvyužívanejšie, pretože sú pre firmy výbornou podporou predaja.

Podľa formy odmeňovania zákazníka sa zákaznícke karty môžu rozdeliť na vernostné kartydarčekové kartybonusové karty a zľavové karty.

billa bonus club karta perfect cards opava

So zákazníckymi kartami sa stretávame predovšetkým v obchodných reťazcoch rôznych druhov, najčastejšie ide o potraviny, oblečenie, športové vybavenie, teda o spotrebný tovar, ale aj v oblasti kultúry, vzdelania alebo voľnočasových aktivít.

Jedno majú všetky tieto karty spoločné: výrazne zjednodušujú oslovenie zákazníka zo strany spoločnosti či organizácie.

MEDZI ZÁKAZNÍCKE KARTY PATRÍ

Naši klienti, pre ktorých sme už vyrábali plastové karty